Notícies, Uncategorized, XVIII AHistòriaR

El 23 de maig acaba el termini per a sol·licitar la I Beca «Vicent Ignasi Franco»

L’Ajuntament de Vva. de Castellón va aprovar, en el ple del passat dijous 18 de gener, la I Beca ‘Vicent Ignasi Franco’ d’Investigació Històrica, beca dotada amb 2.000 euros que concedirà a historiadors perquè investiguen el passat de la localitat i exposen el seu treball en la XVIII Assemblea d’Història de la Ribera que se celebrarà en 2018 a Castelló, exactament del 26 al 28 d’octubre.

El Butlletí Oficial de la Província de València de 3 de maig de 2018, núm 84, ha publicat l’anunci de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón sobre extracte de la resolució per la qual es convoquen les subvencions a estudis relacionats amb el municipi a l’Assemblea d’Història de la Ribera. D’acord amb aquest anunci el termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el BOP de València. Per tant, els candidats poden presentar les sol·licituds des del 4 fins al 23 de maig de 2018, ambdós inclosos.

Recordem que dins d’aquest termini caldrà presentar el projecte de comunicació o estudi (d’extensió no superior a dos folis), en el qual s’especificarà el títol de la comunicació, fonts documentals a consultar, importància i significació del tema a estudiar en la història local i/o comarcal i calendari d’execució de la comunicació.

Acabat el termini, la comissió avaluadora valorarà els mèrits i formularà proposta d’adjudicació de la beca, perquè s’aprove, si és el cas, per resolució d’alcaldia.

El becari o becària disposarà per a realitzar la investigació des del dia de la notificació de l’adjudicació de la beca fins al dia de la inscripció en la XVIII Assemblea d’Història de la Ribera. El treball tindrà una extensió mínima de 25 fulls. La beca està dotada amb un import de 2.000 euros, que s’abonarà una vegada s’haja finalitzat el treball d’investigació i siga presentat en la XVIII Assemblea.

La finalitat d’aquesta convocatòria és incentivar els estudis d’història local a través d’investigadors formats acadèmicament amb estudis universitaris reglats amb la finalitat que aquests estudis acaben revertint en l’augment del coneixement que tenen els veïns de Castelló sobre el passat del municipi.

Ací les bases i l’anunci al BOPV d’inici del termini de presentació de sol·licituds.

XVIII Assemblea d’Història de la Ribera
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*
*